Haber Detayı
28 Ağustos 2015 - Cuma 16:00 Bu haber 7628 kez okundu
 
III.TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE ZİLE SEMPOZYUMU
ZİLE HABERLERİ Haberi
III.TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE ZİLE SEMPOZYUMU

III.  Zile Sempozyumu Yapılıyor.

“Tarihi ve kültürü ile Zile Sempozyumu”  8-10 Ekim 2015 tarihinde. Geleneksel hale gelen sempozyum bu yıl üçüncü defa yapılacak. 

Bu yıl ki  “Tarihi ve kültürü ile Zile sempozyumu”  Zile Belediyesi,  Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ortaklaşa düzenliyor.  

Bu yıl tahmin edilenin üzerinde katılımcının müracaat etmesi yüzünden sempozyumun 3 ayrı salonda yapılmasına karar verildi.

8 Ekim tarihinde başlayıp 10 Ekim 2015 tarihinde sona erecek olan Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu’nda bildiri sunacak olan bilim adamı ve araştırmacıların isimleri belirlenmiş olup, Sempozyumda sunulacak bildirilerin sayısı nerede ise 90 sayısına yaklaşmıştır.

Web sitemiz Zile Sitesinin sahibi Hulusi Serezli'de sempozyumda bir bildiri sunacaktır. Hulusi Serezli sunacağı bildiriyi; Veteriner Hekim Arif Akyörük ile birlikte hazırladı. Bildirinin konusu ise  Aziz Peygamberimizin Zile’den götürülen Hırka-ı Şerifi ile ilgilidir 

3 gün sürecek sempozyumun programı ile sempozyumda bildiri sunacak olanların isimleri ve bildiri konuları aşağıdaki gibidir.

TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE III. ZİLE SEMPOZYUMU PROGRAMI

 

 07.10.2015 Çarşamba Konukların gelmesi ve otele yerleşmesi.

 Sempozyum çantaları otele giriş yapan konuklara otelde listeye göre imza

 karşılığı verilecektir.


 

 08.10.2015 (Perşembe)

 Saat: 10


 SİNEMA SALONU

  AÇILIŞ (Yöneten: Necmettin ERYILMAZ)

 SAYGI DURUŞU

 İSTİKLAL MARŞI

 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

 KONUŞMACILAR

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI

 Lütfi VİDİNEL - Zile Belediye Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

 Cevdet CAN - Tokat Valisi

 

 Plaket takdimi

 

 SEMPOZYUM OTURUMLARI

 

 I. OTURUM

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ

 Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

 

 KONUŞMACILAR

 1. Prof. Dr. Mehmet Özsait

 Zile İlçesi Çağı (M.Ö. 1190-330) Yerleşmeleri

 

 2. Prof. Dr. Fikret Türkmen

 Sepetçioğlu'nun Kendi Ağzından Hayatı, Eserleri ve Eserleri Hakkında Yorumları

 

 3. Doç. Dr. Armağan Elçi (Ses Sanatçısı)

 Zile Türküleri ve Âşıklık Geleneği

 

 

 08.10.2015 (Perşembe) Saat: 14.00

 PROF. DR. MÜMTAZ TURGUT TOPBAŞ KAMPÜSÜ

 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Salonları

 

 SALON 1:

 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 II. OTURUM (14.00-15.30)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Taciser ONUK

 (Prof. Dr. h.c.) Nail TAN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Ertuğrul Yaman

 Zileli Bir Değer Olarak Cahit Külebi ve Türkçenin Söz Varlığına Katkısı

 2. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

 Cahit Külebi'de "Yeni Romantizm" Kavramı ve Şiirlerinde Yansıma Biçimi

 3. Arslan Bayır

 Mehmet Yardımcı'nın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme ve Yazma Kitabı

 4. (Dr. h.c.) Metin Turan

 Abbas Sayar'ın Anılarında Yumalı Yumak Adlı Yapıtında Zile

 5. Doç. Dr. Özlem Fedai

 Tağrık Buğra'nın Gözüyle "Zile İsyanı"

 

 08.10.2015 (Perşembe)

 

 SALON 2:

 ÂŞIK TALİBÎ SALONU

 II. OTURUM (14.00-15.30)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Erman ARTUN

 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. İsa Özkan

 Zileli Âşık Sözleri

 2. Doç. Dr. Pervin Ergun

 Efsane ve Masal Motiflerinin Geçişkenliğine Bir Örnek: Zile Şeyh Ahmet Ziyareti

 3. Hulusi Serezli

 Hırka-ı Şerif , Zile, Beyazıt-ı Bistami)

 4. Mustafa İnceöz

 Müftü Arif Kılıç ve Zile Tarihinden Notlar

 5. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Akyüz

 "Taş Kesilme" Motifine Farklı Bir Bakış Denemesi: Dağ ve Su Kültleri Bağlamında Deveci Dağı Efsanesi

 

 08.10.2015 (Perşembe)

 

 SALON 3

 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU

 II. OTURUM (14.00-15.30)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Ergün LAFLI

 Doç. Dr. Asife ÜNAL

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

 Kültürümüzde Atasözlerinin Yeri ve Tokat - Zile Atasözleri

 2. Alparslan Santur

 Zile - Tokat Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerlerine Etnografik Yaklaşım ve Bir Tasnif Denemesi

 3. Yrd. Doç. Dr Mustafa Aslan

 Zileli Bir Hattat Şair Ahmed Merami Efendi

 4. Necat Çetin

 Resmi Belgelere Göre Zile Şehitleri Üzerine İstatiki İnceleme (Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı Dahil)

 5. Öğr. Grv. Muhammed Avşar

 Zile'de Kutlanan Ficek Bayramındaki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

 ARA (30 dakika)

 

 08.10.2015 (Perşembe)

 SALON 1

 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 III. OTURUM (16.00-17.45)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

 (Dr. h.c.) M. Sabri KOZ

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Ali Duymaz

 "Zile"den Bir Cönk Üzerine

 2. Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya

 Zile Kaynaklı Bir Cönkte Yer Alan Sefil Mahlaslı Halk Şairleri

 3. Yrd. Doç. Dr Nevin Akkaya

 Mehmet Yardımcı'nın Yazma Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları

 4. Feyyaz Sağlam

 Türk Dünyasında Zileli Mehmet Yardımcı

 5. Bekir Aksoy

 Dedelerimden Bana Kalan Zile Kaynaklı Eski Bir El Yazması Eserden Derlediklerim

 6. Arş. Grv. Esra Uslu Yardımcı

 Zile Halk Şiirinde Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi

 

 08.10.2015 (Perşembe)

 

 SALON 2

 ÂŞIK TALİBÎ SALONU

 III. OTURUM (16.00-17.45)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. İlhan GENÇ

 Doç. Dr. Pervin ERGUN

 

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel

 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Fiillerin Zenginliği

 2. Doç. Dr. İbrahim Tüzer

 Bir Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi: Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Bugünkü Türkiye Dizisi'ni Anlamlandırma Denemesi

 3. Prof. Dr. Salim Çonoğlu

 Kültürel Alanı Doğal Alana Dönüştürerek Anlatan Şair Cahit Külebi

 4. Arş. Grv. Ayşegül Kuşdemir

 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Deyim Aktarmaları

 5.Yrd. Doç. Dr Hüseyin Tuncer

 Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyeciliği

 6. Yrd. Doç. Dr. Burhan Kaçar

 Tokat Zile Yöresinde Yerleşen Oğuz ve Türkmen Boylarının Adları ve Türk Şiirine Yansıması

 

 08.10.2015 (Perşembe)

 SALON 3:

 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU

 III. OTURUM (16.00-17.45)

 

 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI

 Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

 Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN

 

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır.)

 1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık

 Ebûl Berekât Muhammed ez Zilî ve Tuhfetü'l -Hâdiye Adlı Lügat Kitabı

 2. Doç. Dr. Asife Ünal

 Geçmişten Bugüne Zile'de Örtünme Anlayışı)

 3. Yrd. Doç. Dr. Babür Mehmet Akarsu

 Zela'da Yarı Özerk Tapınak Yönetimi

 4. Yrd. Doç Dr. Murat Hanilçe

 XV ve XVI. Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Toprak Sistemi İçerisindeki Yeri

 

 5. Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş Kocaman - Öğr. Grv. Mehmet Kocaman

 Marka Şehir Oluşturmada Zile'deki Kültürel ve Gastronomik Ürünlerin Önemi: Yavaş Şehir Modeli

 6. Akmandar Demirci

 Osmanlı Devlet Salnamelerine Göre Zile İdare Meclisi ve Aldıkları Kararlar (1847-192

 08. 10. 2015 (Perşembe) Saat: 20.30

 

 ARMAĞAN ELÇİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

 

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 1:

 CAHİT KÜLEBİ SALONU


 IV. OTURUM (09.30-10.40)

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

 Doç. Dr. Özlem FEDAİ

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin

 Dört Zile Masalında Karşılaştığımız Destani Motifler Üzerine

 2. (Prof. Dr. h.c.)Hayrettin İvgin

 Zileli Âşık Ceyhunî'nin Ermeni Aşuğ Çırakları

 3. (Dr. h.c.) M. Sabri Koz

 Âşık Edebiyatında Lisanî'ler ve Zile Kaynaklı Bir Cönkteki Lisanî Mahlaslı Nefesler

 4. Yrd. Doç. Dr Orhan Fatih Kuşdemir

 Zileli Âşık Haydar Tezel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

 

 09.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 2

 ÂŞIK TALİBÎ SALONU

 IV. OTURUM (09.30-10.40)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 

 Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL

 Doç. Dr. İbrahim TÜZER

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Doç. Dr. Şerife Çağın

 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Su ve Susuzluk

 2. Yrd. Doç. Dr Nesrin Zengin

 Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihi Romanlarında Bir Değer Olarak Sevgi ve Saygı

 3. Okt. Derya Kılıçkaya

 Zileli Yazar Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikâyelerinde Halk Kültürü Unsurları ve Değişim

 4. (Dr. h.c.) Mevlüt Kaplan

 Zileli İki Şair Cahit Külebi ve Mehmet Yardimcı'nın Şiirlerine Yansıyan Yurt Sevgisi

 

 09.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 3:

 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU

 IV. OTURUM (09.30-10.40)

 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI

 

 Prof. Dr. Münir ATALAR

 Doç. Dr. Seçkin AYDIN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Ergün Laflı

 Roma Döneminde Zile Arkeoloji ve Tarihi

 2. Bekir Altındal

 Zile Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetleri İle Zile Ticari Hayatındaki Yeri

 3. Umut Soysal

 19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Zileli Devlet Adamları

 4. Yurdal Demirel

 Zile'de Modern Bir Eğitim Kurumu: Zile Rüşdiye Mektebi

 

 9.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 1:

 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 V. OTURUM (10.50 - 12.00)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Ali DUYMAZ

 Doç. Dr. Armağan ELÇİ

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

 Bilime Işık Tutan Hatıralar: Cahit Külebi ve Bendeki Hatıraları

 2. Prof. Dr. Ali Yakıcı

 Zileli Halk Şairlerinin Türkü Geleneğine Katkısı

 3. Yrd. Doç. Dr Mehmet Yardımcı

 Geleneksel Kültürümüzde ve Zile'de Su Kültü

 4. (Dr. h.c. ) Dr. Halil Atılgan

 Kadersiz Türküler

 

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 2

 ÂŞIK TALİBÎ SALONU

 V. OTURUM (10.50-12.00)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Akif ERDOĞRU

 Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. İlhan Genç

 Zileli Şemseddin-i Sivasi'nin İdeal Ahlak Kahramanları

 2. Prof. Dr. Kadir Özköse

 Zileli Şemseddin Ahmed'in Aşk Estetiği

 3. Yrd. Doç. Dr Ömer İnce

 Klasik Edebiyat Açısından Kâmilî'nin Şiilerinin Kültürel Temelleri

 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akkaya

 Ters L Formülüne Göre Tokatlı Nuri ve Zileli Çıraklarının Psikolojik Analizi

 

 09.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 3:

 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU

 V. OTURUM (10.50-12.00)

 

 OTURUM BAŞKANLIKLIĞI

 Prof. Dr. Nerin YAYIN

 Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 

 1. Prof. Dr. Münir Atalar

 Danişmendliler Döneminde Zile

 2. Prof. Dr. Akif Erdoğru

 XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Zile ve Civarı

 3. Arş. Emine Kitiş Çınar - Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın

 Zile Efsanelerinde Değişim Motifi

 4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşar Zengin

 Zile Kültüründe "Yakan Top" Oyununun Çocuğun Temel Dil Becerilerini Kazandırmadaki Rolü

 

 

 09.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 1:

 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 VI. OTURUM (14.30-16.20)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Ali YAKICI

 Prof. Dr. İsa ÖZKAN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Taciser Onuk

 Zile Halk Sanatlarının Zile ve Toplum Kalkınmasındaki Yeri, Önemi

 2. Prof. Dr. Erman Artun

 Güzelleme Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî'nin Yeri

 3. Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın

 Zile Efsanelerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir İnceleme

 4. Kübra Uslu

 Zile Halk şiirinde Kadın

 5. Yrd. Doç. Dr Sabahattin Çağın

 Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Kadın

 6. Ayşegül Yargın

 Cahit Külebi ve Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde "Kadın, Sevgili, Aşk"

 4. Yrd. Doç. Dr. Melih Erzen

 M. Necati Sepetçioğlu'nun Çocuk Edebiyatına Katkısı

 

 09.10.2015 (Cuma)

 SALON 2

 ÂŞIK TALİBÎ SALONU

 V. OTURUM (14.30-16.30)

 

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT

 Yrd. Doç. Dr Nevin AKKAYA

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. Prof. Dr. Nerin Yayın

 Zile Kültüründe Köknar ve Zile'de Hoca Beden Ziyaretgâhı

 2. (Dr. h.c.) Gülağ Öz

 Hüseyin Gazi Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri

 3. Dr. Yaşar Kalafat-Muhammet Avşar

 Zile'de Salur Halk Kültürü ve Karşılaştırmalı Halk İnançları

 4. Piri Er

 Zile Çayır köyü'nde Semah Geleneği ve Zakinlik Kurumu Üzerine Bir İnceleme

 5. Dilek Bakan Sarıtaş

 Anşabacılılar

 6. Ali Yıldırım

 Postnişin İki Ulu Kadın: Kadıncık Ana ve Zileli Anşa Bacı

 7. Necdet Kurt

 Zileli Âşık Kemter ve Kemter Kolu Âşıklarında Alevi-Bektaşi Düsturları

 

 09.10.2015 (Cuma)

 

 SALON 3:

 MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU SALONU

 V. OTURUM (14.30-16.30)

 OTURUM BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

 (Prof. Dr. h.c. ) Hayrettin İVGİN

 KONUŞMACILAR (Konuşma süreleri 15'er dakikadır. Soru ve eklemeler son konuşmacıdan sonradır.)

 1. (Prof. Dr. h.c. ) Nail Tan

 Türk Dil Kurumunun Söz, Ağız, Halk Kültürü Derleme Çalışmalarında Zile'nin Yeri

 2. Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek

 Türk Mutfağında Pekmezden Yapılan Yemek ve Tatlılar

 3. Doç. Dr. Zeynep Deniz Yöndem - Yrd. Doç. Dr. Sadık Yöndem

 Zile Halk Ozanlarının Eserlerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Temalar

 4. Bekir Yeğnidemir

 Sicill-İ Ahval Kayıtlarına Göre Zileli Bürokratlar (H.1250-1308 / M.1834-1890)

 5. Hasan Akar

 Zileli Bir Kültür Sanat Adamı Kemal Türker Üzerine Kısa Değerlendirme

 6. Nurhan Girgeç

 Zile'de Düğün Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme

 7. Ahmet Divriklioğlu

 Zile'deki Meslekler Sanatlar, Unutulanlar ve Sonları

 

 09.10.2015 Cuma Saat: 16.45

 SALON 1:

 CAHİT KÜLEBİ SALONU

 

 DEĞERLENDİRME OTURUMU

 KATILIMCILAR

 1. Lütfi Vidinel (Zile Belediye Başkanı)

 2. Prof. Dr. Taciser Onuk

 3. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

 4. Prof. Dr. Fikret Türkmen

 5. Prof. Dr. Mehmet Özsait

 6. (Prof. Dr. h.c. ) Nail Tan

Kaynak: (Hulusi Serezli) - Zile Sitesi Editör: Hulusi Serezli
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı