Yazı Detayı
27 Nisan 2009 - Pazartesi 00:00 Bu yazı 13033 kez okundu
 
SÜREYYA BEY BARAJI HAKKINDA
Bekir Altındal
mail@mail.com
 
 

Zileliler-Platformu’nda Sevgili Sedat Yüce hemşehrimizin Süreyya Barajı ile ilgili yazısı yayınlandı. Kendisine teşekkür ediyorum.
 Hele hele Amasyalıların, Amasya Milletvekillerinin, Amasya Valisi’nin, Amasya Belediye Başkanının girişimini gıpta ile hüzün ile okudum. 
 Süreyya Bey Barajı’nın hikayesini 1994 yılından beri yazıları, tebliğleri ile gündemde tutmaya çalışan birisi olarak yüreğim, içim cızz etti. Sebebini sizlere şimdi açıklayamayacağım.
 Şimdi sizlere bu konuda yazdığımız yazılardan tebliğlerden bir demet sunup asıl konuya girmek istiyorum. Bakın ne yazmışız geçmiş yıllarda.
  1994 yılında Zile Postası’nda yayınlanan 
 YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİNDE ZİLE başlıklı yazımızdan;

 1993 yılı yatırım programında Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesinin 1990 - 1996 yılları arasında bitirilmesi hedeflenmiştir. Süreyya Bey Barajı, Çekerek ilçesi sınırları içinde, Çekerek Suyu üzerine kurulacak 67-70 bin hektar sulama, 50 megavat enerji üretim kapasiteli ve taşkın koruma amaçlı   olup üç yıldan beri yatırım programında olmasına rağmen henüz ihalesi yapılamamıştır. Beş yılda bitirilmesi planlanmıştır. Ancak yapımı ödeneğe bağlı olduğundan komple bitirilmesi daha fazla zaman alabilecektir.
 Süreyya Bey Barajı’nın sulama ünitesinin bitmesi ile Zile ovasının çok büyük bölümü sulama alanı içine girecektir. Zile ovasının (pek çok köyün arazisi ile birlikte) sulanması demek, ilçe tarımının canlanması, ürünün çeşitlenmesi ve üretimin artması demektir. Bunun sonucunda Zile ve köylerinin gelir seviyesi yükselecek, köylerden ilçeye veya başka yerlere yatay göç hareketi azalacaktır.2
 Dipnot:
 (2003 yılı Temmuz ayında izine  gelirken Süreyya Bey Barajı inşaatında incelemede bulunduk. Elektrik üretim ünitesinin yakın zamanda bitmesi tahmin edilmektedir. Teknik olarak elektrik ünitesinin hizmete girmesine yakın sulama ünitelerinin ihale edildiği şantiye sorumlusu mühendis tarafından ifade edildi. Zile için hayati önem taşıyan bu sulama üniteleri en çok Zile ve Zileli çiftçileri yakından ilgilendirmektedir.
 Bu projenin hayata geçirilmesinde baraja ismi verilen Samsun D.S.İşleri Bölge Müdürü ile milletvekili Hemşehrimiz Talat Sargın’ın büyük emeği geçmiştir.)

 

Zile Postası’nın  13 Şubat 1996 tarihli sayısında yayınlanan;  ZİLE’YE YAPILABİLECEK YATIRIMLARALA İLGİLİ   DÜŞÜNCELER başlıklı yazımızdan;

Projesi yapılıp birinci merhalesi yatırım programına alınan Süreyya Bey Barajı ile Zile ve köylerinin kaç km2 ’ si sulanacaktır? Bunun ilçe tarımına katkısının boyutu ne olacaktır.?


 

    Kızılcahamam Zileliler Kurultayı Mayıs 2000 Tebliğinden; 

 ZİLENİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI
      YATIRIMLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 1
 
 Uzun vadede Zile’ye büyük bir katkı sağlayacak Aşağı Çekerek 1. Merhale enerji ve sulama baraj projesi 1993 yılından beri yatırım programlarında bulunmakta olup, 2000 yılı yatırım programına göre enerji yatırımı 2003, sulama yatırımı 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır…
 Aşağı Çekerek 1. Merhale Süreyya Bey Barajı’nın  tünel ve sulama kanallarının açılması ile birlikte Zile ovası ve köylerinin büyük bir bölümünün sulanacağı ve tarımsal üretimde daha gelir getirici alanlarda üretim yapılacağından Zile ve köylerdeki nüfusun ekonomik yönden güçlenmesi söz konusu olacaktır. Türkiye’nin enerji açığı sebebi ile bu yatırımın enerji bölümünün yapılmasının öncelik alacağı açıktır. Barajın sulama ile ilgili tünel ve kanal yatırımlarının Zilelilerce takip edilmemesi durumunda bu büyük fırsat uzun vadede gecikmiş ve kaçırılmış olacaktır…
 Süreyya Bey Barajı sulama projesinin takibi bütün Zilelilerin görevi olmalı, bu konuda her kesimdeki Zileli  gayret sarf etmelidir…  

 

  Kızılcahamam Zileliler Kurultayı ı Mayıs 2002 Tebliğinden;
ZİLENİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI
      YATIRIMLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER - 2

10 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete’de 2002 yılı yatırım programı yayınlanmıştır.

a) Aşağı Çekerek depolama, sulama ve taşkın koruma proje bitiminin 2007 yılına kaydırıldığı, 312.783  trilyon lira bedelli  projeye  2002 yılı için 300 milyar lira ödenek ayrıldığı,
Süreyya Bey Barajı  (hes)  enerji yatırım bölümü projesinin bitiminin 2006 tarihine  uzatıldığı, 116.183 trilyon lira bedelli proje için bugüne kadar 45.178 trilyon lira harcandığı, 2002 yılı için 19.900 trilyon lira ayrıldığı,
Anlaşılmaktadır.
2000 ve 2001 yılları yatırım programları, önceki tebliğlerde de verilmiş olup Zile için önemli olan  üç projenin (Alaca yolu, Organize Sanayi Bölgesi ve Çekerek Barajı Sulama)  bitim tarihi her yatırım programında ileriye atılmaktadır. Süreyya Bey Barajı’nın  tarım (sulama, depolama yatırım) proje tutarları, enerji projesinin yaklaşık 3 katı olmasına rağmen  enerji yatırımına harcanan ödenek, tarım yatırımına harcanan ödeneğinin üç katından fazla olduğu, sulama yatırımlarının neredeyse durma noktasında olduğu görülmektedir. Bu da bize Zile için yakın gelecekte hayati önem arz eden sulama ve buna bağlı tarımda Zile ve köylerinin makus talihini yenmesinin bu şartlarda senelerce  gecikeceği anlamını ifade etmektedir. Yatırım programlarına  alınmış ve sulamada doğrudan bütün Zilelileri ilgilendiren bu yatırım programının öneminden maalesef Zileliler bihaber durumdadır. Her üç tebliğimizde bu yatırımdan özellikle bahsedilmiş ve Zile-Alaca yolu kadar  önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Gerek Zilelilerin gerekse her kademedeki ileri gelenlerinin  bu hayati yatırıma ilgisizliği, Zile’nin aydınlık geleceğini yıllarca geciktireceği  anlaşılmaktadır. 
1997 yılı itibariyle Zile’de sulanan tarım arazisi 139.050 dekardır. Kültür arazisinin  %19,9’u sulanırken, bu sulama projesi bitirildiğinde sulu arazi Yalınyazı (Maşat)  ve Reşadiye ovalarında 76.182 dekar, Zile ovasında 53.569 dekar olmak üzere 268.801  dekara ulaşacaktır.  Başka bir anlatımla sulu arazi  kültür arazisinin %40 oranına ulaşacaktır.
Bu sebeple böyle bir önemli yatırım yetkililer ve Zile Televizyonu aracılığıyla Zilelilerin gündemine sunulmalıdır. Belediye Başkanlığı,   bütün partilerin ilçe başkanları, Ankara ve  İstanbul Zileliler Derneği’nin temsilcileri  ile  Ankara’da  bulunan   Zileli bürokratlardan oluşan bir heyet  teşkil edilerek bir eylem planı çerçevesinde Enerji, Tarım, Maliye ve ilgili Devlet Bakanları  ile Bakanlıklar  nezdinde randevu alınarak sulama yatırımına hız verilmesi  için girişimde bulunulmalıdır. Bu sulama yatırımından faydalanacak  Aydıncık ve Turhal ilçeleri ile Amasya ve ilçelerinin yetkililerinin de harekete geçirilmesi ile daha başarılı olunacağı açıktır.

 


 27 Temmuz 2007 Özhaber Gazetesi’nde Yayınlanan; 
SEÇİMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER VE  ZİLE’DEN BİR MİLLETVEKİLİ  başlıklı  yazımızdan;

 İşte Sayın Milletvekilimizi Bekleyen Zile’nin  Dertlerinden Bazıları:

 Biz de daha ilk günden bir Zileli olarak dertlerimizi sayalım dedik. Bunları zaman içinde Zile Postası ve  Özhaber Gazetelerinde, Zile Kurultayları’nda, panellerde yazdık, söyledik Tokat duymadı, ilgililer duymadı.
 Küresel ısınma sebebiyle su daha da önemli olacak. 1950’li yılların başında Zile’nin ilk gazetesi’nin başlığı Su! Su! idi. 1960’lı yılların ortalarında devrin Başbakanının karşılanmasında Zile Postası’nın başlığı “Zilenin Derdi  Su! Su! Su!” başlığı atılmıştı.  Küresel ısınma sebebiyle suya hasret Zile’de hasret daha da büyüyecek.
Bu bağlamda Süreyya Bey Barajı’nın sulama ünitelerinin ihalesi büyük önem taşıyor. Sulama ünitelerinin faaliyete geçmesiyle Cumhuriyet döneminde sulanan Zile toprakları iki katına çıkacak. Bu Zile çiftçisi için iş, ekmek, aş demek. Bu barajın isimsiz kahramanı Süreyya Bey ve ihalesini sağlayan bir başka kahraman milletvekili hemşehrimiz Talat Sargın Beyefendi. Üçüncü kahraman neden Sayın Gülsün olmasın?


  Bu yazılarımız dışında ise zaman zaman  Zile Belediyesi’nin sitesinde, zileplatformu ve Zileliler-Platformu sütunlarında Süreyya Bey Barajı ile ilgili hatırlatmalarımız olmuştur.
 İşte tarihe not düştüğümüz yazılarımız, feryatlarımız, uyarılarımız. Bu yazılarımımızın hepsini Sevgili Ufuk Mistepe kardeşimizin www.unyezile.com sitesi  Zile Makaleleri bölümünden okuyanlar  vardır.
 Bu yazılanların dışında, Milletvekilimiz Sayın Talat Sargın Beyefendi’nin, Barajın planlara alınmasındaki gayretlerini,  Sevgili Mehmet Sezen Ağabey’in Rahmetli Süreyya Bey ile görüşmelerini ise kitabımıza aldığımızdan burada şimdilik yazamıyoruz.

 2000 yılı Kızılcahamam Zileliler Kurultayı’na ilk defa katılıp  yine yukarıda verdiğimiz ilk tebliğimizi  sunmuştum. O kurultayı  Sevgili Ağabeyimiz Dernek Başkanı Asım Turgut Yeşiltan ve Yönetim organize etmişler ve menfur bir terör saldırısına kurban verdiğimiz Danıştay Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin Ağabey ile Sevgili Hocam GOP. Üniversitesi Rektörü Mümtaz Turgut Topbaş yönetmişlerdi. Kurultay’a dönemin Tokat Valisi Sayın Mehmet Gündoğdu da teşrif etmişti.
O Kurultay’a katılanlar hatırlayacaklardır: Yukarıda verdiğimiz 2000 tebliğinin sunumunun sonunda  Zile-Amasya yolunun 2000 yılındaki halini anlatmak için Sayın Vali’ye hitaben  Çağıltı Dergisi’nin 1961 tarihli 6 sayısından 6 sayısından  aşağıdaki bölümü okumuştuk:

Terzi Hamamı Anılarından Bir Paragraf

….Amasya Valisi Zile sınırına kadar eski şoseyi yaptırmış deniliyor. Oraya bir ulaşabilseydik. Karanlıkta birden rahatladık. Allah razı olsun, kavuştuk Vali Bey’in yaptırdığı yola. İnsan bir an için  Amasyalı  olmayı arzu ediyor  işte. Yol onların toprağında, su onların toprağında.... Hepsi 30 kilometreyi bulan şu yolun yapılması şu kadar eziyeti karşılamaz mı yoksa?... İşte ZİLELİ heybesinin bir gözüne çocuğunu, bir gözüne erzakını kor da gelir bu yollardan...

Bu paragrafı okuduktan sonra Sayın Valimize hitaben;
- Sayın Valim, 39 yıl sonra Amasyalı mi olalım? Amasya Valisi mi yaptırsın yolumuzu? Diye seslendikten sonra konuşmamızı bitirmiştik.
Sayın Vali Bey söz almış ve Zile-Amasya yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu yeni öğrendiklerini belirtmişti.
Yiğidi öldür..hakkını yeme derler. 2000 yılı Eylül ayında Sayın Valimiz Zile’den itibaren Amasya sınırına kadar yolu genişletip tesviyesini yaptırdıktan sonra asfaltlatmıştı. Şu anda  dokuz yıldır kullanılan  asfalt bildiğim kadarıyla Vali Bey’in yaptığı asfalt. Kimse sahip çıkmasın.
Hem elektrik hem de sulamaya yönelik barajlarda teknik olarak barajın elektirik üretme ünitelerinin bitmesinde veya buna yakın sulama tünel ve kanalları ihale edilir. Uygulama budur bildiğim. 
Amasya’nın Milletvekilleri, Valisi, Belediye Başkanı el ele vermiş, Amasya’dan Merzifon’a kadar sulanacak tarım topraklarının sulama kanallarının parasını bulmuşlar, ihalesini yapmışlar ve temel atmışlar. Sayın Milletvekili Akif Gülle AKP’ parti  yönetiminde ve Merzifonlu  bildiğim kadarıyla. Sulama üniteleri sadece Merzifonu değil Amasya’nın pek çok yerini sulayacağı için Amasya merkez, Merzifon, Suluova, Göynücek ayırt etmeden memleketi için çalışıyor. Amasya Valisi ile Belediye Başkanları da öyle. Birlik içindeler.
Bunu görünce bu  cümleden olarak diyorum ki  Çağıltı’da yayınlanan bu yazıdan tam 48 yıl sonra yine tarih tekerrür ediyor. İnsan Amasyalıları kıskanıyor. Biz de mi yine Amasyalı olalım diyelim?
Gönlümüz istiyor ki AKP parti yönetiminde olan Sayın Milletvekilimiz Şükrü Ayalan, ile Hemşehrimiz Sayın Hüseyin Gülsün başta olmaz üzere diğer milletvekillerimiz,  Valimiz, Tokat, Zile  Turhal, Pazar Belediye Başkanları bir araya gelerek bu konuda  ortak bir tavır alarak  gerekli girişimlerde bulunsunlar. Yani Amasya’ya özenmeyelim.
Bugünden itibaren Toplumsal Diyalog Platformu Derneğimizin Başkan, yönetici ve üyelerine, Zile Tv. Yönetim Başkanı Hüseyin Gülbasar ve ekibine, Özhaber Gazetesi sahibi Sayın Hüseyin Akay’a, İstanbul, Ankara Zileliler derneklerine büyük iş düşüyor.
Sivil toplum kuruluşu olarak Toplumsal Diyalog Platformu  Derneğimiz ve Zile Tv’nin bugünden itibaren  Sayın vekillerimizle, Valimizle, Belediye Başkanları ile görüşerek konuyu gündeme  alacağına, pek çok konuda başarılı oldukları gibi bu işi de başaracaklarına inancım tamdır.
 Yazımın başında  “Bu haberi okuyunca yüreğim, içim cızz etti. Sebebini sizlere şimdi açıklayamayacağım.” Diye yazmıştım.  İnşallah bu bana vicdan azabı olmaz. Ne zaman ki inşallah Zileliler olarak sulama kanallarının ihalesini yaptırırız..o zaman yazarız bunu…

 
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı